Vyhľadávanie: 
 
 
 

Naše prevádzky

 

Kontakt

Barbot spol. s r.o.

Rázusova 36

977 01 Brezno

dartbr@barbot.sk

 


Dart club

DART CLUB BREZNO

 

Dart club Brezno vznikol v roku 1999 ako odozva na aktivity fy. Barbot Slovakia s.r.o., ktorá rok pred tým zaÄala s výrobou šípkarskych prístrojov Dart Cyberdine.

dart z vonku

V tej dobe boli šípky ako šport na Slovensku ešte iba v plienkach, ale nových hráÄov pribúdalo ako húb po daždi. Preto sa naša spoloÄnosť rozhodla realizovať Dart club výluÄne pre potreby šípkarov.
Od tej doby sa však Äasy zmenili. Po menšom útlme v šípkarskom športe v rokoch 2001 a 2002 sme sa museli zaÄať obzerať aj po iných aktivitách, ktoré by Dart club opäť naplnili do posledného miesta.

 

šípky

 

Napokon sa to podarilo vÄaka myšlienke rozšíriť turnaje o stolný futbal, Äo sa stretlo s veÄmi pozitívnym ohlasom. V Dart clube sa potom zaÄali konať miestne meské ligy, Äi už poÄas roka, alebo aj cez prázdniny tzv. Letocupom.

 O rok na to prešiel Dart club prvou rekonštrukciou a je ho poÄiatoÄná kapacita cca 50 miest sa rozšírila na 100 miest na sedenie, nehovoriac o tom, že sa vytvorili výborné podmienky pre stolný futbal.

dart predok      Dnešnú podobu Dart club nadobudol až v roku 2009 kedy sa podarilo uskutoÄniť premenu ako sa patrí. Vytvorili sme priestor pre návštevníkov, aby si mohli v príjemnom prostredí vypiť  kávu.
Príjemné posedenie nevyužívajú len hráÄi kompaktných športov, ale aj hostia, ktorí majú radi kvalitnú kávu alebo si prídu len tak posedieť v príjemnom prostredí s priateÄmi. dart vzadu
     stolný
      futbal Návštevníci Dart clubu majú k dispozícii nie len šípky a stolné futbaly. Môžu si zahrať rôzne hry na postreh, Äi vedomostné kvízy nehovoriac o kartových hrách na prístroji Silver Strato u nás známym pod názvom ¤uko.
Pre milovníkov internetu je k dispozícii za mierny poplatok internetový terminál. Nezabudlo sa ani na hudbu o tú sa stará hudobný automat, ktorý je na "roztrhanie" hlavne v piatok a v sobotu, kedy to v darte naozaj vrie.
posedenie v
      Darte  Pri vstupe do Dart clubu si nemôžete nevšimnúť mohutný bar, ktorý je dominantou klubu a ponúka množstvo teplých a studených nápojov, a nie len to.

 

 

 

Na policiach sa vynimájú šípkarske a stolno-futbalové trofeje získané našimi hráÄmi.
  Aký by to bol šípkarsky klub, ktorý by nemal svoj znak. Aj v tom našom dominuje terÄ a samozrejme breznianska zvonica nesmie chýbať.Nezabudnite nás navštíviť, aby ste sa utvrdili Äi je toto všetko pravda.

A nakoniec hádam to najdôležitejšie:

Otváracie hodiny :

po-št 07:30 - 22:00

pi      07:30 - 02 00

so     14:00 - 02 00

 

bar

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

 

Kolektív Dart clubu